Cítíte se být součástí Tribuny Sever? Přečtěte si, jaká pravidla byste měli respektovat.

Tribuna Sever se dlouhodobě stará o kvalitní atmosféru na zápasech Slavie. Organizuje náročné choreografie a celozápasové fandění, organizuje výjezdy, vyjednává s klubem a snaží se neustále přicházet s něčím novým - naposled to byl například TS store. Za tím vším je obrovské množství práce velkého počtu lidí, kteří to vše organizují ve svém volném čase a bez nároku na honorář. Samozřejmě, ne vždy se všechno povede a Tribuna Sever také dělá chyby, nejsme svatí. Za součást Tribuny Sever se může považovat každý, kdo na tribunu chodí, aktivně fandí, jezdí na výjezdy a nosí barvy TS. Dříve nás do kotle chodily stovky, dnes jsou to tisíce. Čím víc nás je, tím lépe. Velké počty umožňují lepší fandění, větší choreografie a obecně lepší prezentaci Slavie. Na druhou stranu s většími počty se pojí i nevýhody - například spousta lidí, kteří jsou na fotbale poprvé (nebo se tak aspoň chovají) a také spousta těch, kteří se prostě chovat neumějí a poškozují svým jednáním dobré jméno Slavie i Tribuny Sever. Jde o dlouhodobý problém, který vygradoval v Kodani, ale opakoval se i na domácím zápase s Genkem (házení piv do lidí a na hrací plochu) a v Genku v podobě agresivního a opileckého chování vůči běžným Belgičanům, kteří nemají s fotbalem nic společného. Tribuna Sever dlouhodobě řeší, jak pracovat s lidmi, kteří poškozují její jméno, nerespektují pokyny známých tváří a chovají se primitivně. Pro mnohé to bude možná překvapením, ale ten největší bordel a ostudu nedělají chuligáni nebo ultras, ale většinou jsou to ti, kteří mají pocit, že když jednou za rok vyrazí na fotbal, je adekvátní se zlít pod obraz, nerespektovat nic a nikoho, nadávat všem a všemu a zničit vše, co jim přijde pod ruku. Naším cílem je, aby Tribuna Sever vystupovala jednotně, aby každý věděl, co má dělat a tak co nejlépe reprezentovat Slavii. Také chceme předcházet konfliktům v našich řadách, které se poslední dobou množí a často za ně může i jednoduše nepochopení. Proto jsme se jako jeden z kroků rozhodli vydat Pravidla Tribuny Sever, která dají každému fanouškovi, který chce na Tribunu Sever chodit, hlásit se k ní a přispět k její kvalitní prezentaci, návod, jak se chovat - co dělat a co naopak ne. Tato pravidla budou k vidění v koridoru za Tribunou Sever. Prosíme každého, ať se s nimi seznámí, jejich respektování bude na zápasech Slavie vyžadováno!
 
27.02.2019 Tribuna Sever

Komentáře